Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
traškė́ti
Reikšmė:
su garsu lūžinėti, braškėti; spragant degti; šnek. plepėti; šnek. negaluoti
Straipsnelis:
Pr. troskeilis ‘bandelė’ turi tą pačią šaknį kaip aptariamasis veiksmažodis. La. trakšķêt, -u, -ẽju ‘braškėti, girgždėti’.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 114
Antraštė:
traškė́ti
Reikšmė:
su garsu lūžinėti, braškėti; spragant degti; šnek. plepėti; šnek. negaluoti
Straipsnelis:
Aptariamasis lietuvių kalbos veiksmažodis gali būti siejamas su r. verb. троскотáть ‘dundėti, traškėti’, s. r. троскотáти ‘traškėti, braškėti’; la. trakšķêt, -u, -ẽju ‘braškėti, girgždėti’ (plg. pr.troskeilis ‘pyragaitis’; plg. lie. traškùtis, troškùtis). Veikiausiai rekonstruotina interj. bl.-sl. *trŏsk̑.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 132

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas