Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tráila
Reikšmė:
plepys
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr.: Лаучюте Ю. Словарь балт. в сл. яз. Л., 1982), kurie le. kalbos tekstuose vartojami rečiau:] traila (p. 85) 'vyras, plepantis niekus': lie. tráila 'plepys'. Zdancewicz, LP VIII, 1960, 350. Plg. lie. trailúoti 'plepėti'.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 352

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas