Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trepai
Reikšmė:
laiptai
Straipsnelis:
Germanizmas, fiksuotas J. Bretkūno Biblijoje ir pasižymintis variantų gausa: trepai ‘laiptai’. Dar žr. trapai.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas