Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trepénti
Straipsnelis:
Pr. ertreppa ‘peržengti’ iš er- ir trep-. Su balsiu e plg. lie. trepénti (trepẽnimas), trepinė́ti, trepsė́ti (trepsė́jimas), trepsénti, trèptelėti, trepū́koti, trèpt, trèp. Apie veiksmažodį trepti (trepstu) žr. Nesselmann Wb. d. Lit. Spr. 1851, 113; MLLG 1, 1880, 334; Kurschat Litt. d. Wb. 1883 ir ypač Būga KS 1922, 131= RR II, 154, kur dėl šios formos abejojama. Iš latvių kalbos pavyzdžių galima nurodyti trepêt ir tŗp̧ns, tŗpans (= irḑns, trapans). Iš slavų: r. трепа́ть, ukr. трепа́ти, bulg. трѐпат, slov. trépati, le. trzepać su reikšmėmis ‘trypti’, ‘purtyti’, ‘belsti’, ‘mušti’, ‘žudyti’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ II, 87–88

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas