Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trìgubas
Straipsnelis:
žr. gaubti
Šaltinis:
Bezlaj 1974, 22–23
Antraštė:
trìgubas
Straipsnelis:
žr. gubas
Šaltinis:
Windekens 1960b, 66–68
Antraštė:
trigubas
Straipsnelis:
Lie. trigubas (taip pat dvigubas, pr. dwigublus), s. sl. trigubŭ (s.-kr. dvogub, trogub, r. sugubyj (‘dvigubas’, arch.), giminiškas la. gubt, s. sl. gŭnati ‘lenkti’. Plg. lie. trilinkas : lie. lenkti.
Šaltinis:
Buck 1949, 947
Antraštė:
trìgūbas
Reikšmė:
trigubas
Straipsnelis:
Dūrinyje trìgūbas ‘trigubas’ ilgasis u tariamas greičiausiai dėl nukeltinio kirčio.
Šaltinis:
Grinaveckis 1989, 82

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas