Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tuõ
Reikšmė:
tuoj
Straipsnelis:
Alb. te, tek ‘į, pas, link’, kaip prieveiksmis ‘kur; kol, tuo tarpu kai, kaip, vietoj’. Visiškai teisėtai Boppo atstatytas į ide. parodomąjį įvardį *to-, daugelio mokslininkų šis žodis buvo susietas (nuo Hahn ir G. Meyerio laikų) su albaniškais jo sinonimais nde, ndek bei tu e â tej ‘už’ ir tutje ‘ten, toliau, be to, už’. Mažiau įtikinantis yra gretinimas su gr. τῶ ‘tada; šiuo atveju; dėl to’ ir lie. tuõ, kurį neseniai pasiūlė St. E. Mann. Pedersenas įrodė prieveiksminę šio žodžio prigimtį, kur jo nominatyvinis vartojimas tekte ku. Atstovauja senajam pirmojoje dalyje kirčiuotam dūriniui.
Šaltinis:
Çabej 1966b, 59–61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas