Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tur̃kti
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyno lie. tur̃kti skirtinas dvejopas. Lie. tur̃kti 1. ‘kvarkti, krykti, kranksėti, kudakinti’, la. turkšēt ‘daug kalbėti, plepėti’. Giminiškas su slovk. trkotat’, ukr. torkotaty, le. tarchać (k > ch) ‘daug kalbėti (apie moteris)’. Garsiažodis lie. tur̃kti 2. ‘raustis (žemėje), įgnybti, įžnybti (snapu), rakinėti (dantyse), ilgai ką nors dirbinėti’, turklỹs ‘Maulwurfsgrille’. Šiam lizdui, manydamas vykus visišką garsų pertvarkymą, t. y. turk > krъt-, skirčiau sl. kurmio pavadinimą -krъt-ъ. Čia sietinas ir č. krtonožka ‘Maulwurfsgrille’ : ‘wühlende Füße habend’.
Šaltinis:
Machek 1966, 173
Antraštė:
tur̃kti
Straipsnelis:
[Šie Macheko pasiūlyti (Machek V., Etymol. slov. jaz. česk., Praha, 1968) sugretinimai, dėl fonetikos ar semantikos, yra perdėm abejotini:] Č. krt – lie. tur̃kti ‘raustis’.
Šaltinis:
Варбот 1970 (1972)b, 379
Antraštė:
tur̃kti
Reikšmė:
quaken (von Fröschen), (Wasser mit dem Schnabel) aufwühlen
Straipsnelis:
žr. tvarka
Šaltinis:
Bammesberger 1994a

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas