Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tvãnas
Reikšmė:
potvynis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. твань (kilm. тва́ні) ‘klampi, grimzli vieta, smuklynas, liūnas’ MC 52, БРС 918, РБС 687, ‘dumblas’ Nosovičius СБН 634; r. trm. твань, тванья, тваль ‘klampynė, liūnas, raistas’ Dalis TC 393 (daugiau šaltinių nurodo Fasmeris); ukr. trm. твань ir тваль ‘dumblas’. Fasmeris REW III 84 t., pritardamas Sobolevskiui, kildina iš lie. tvãnas ‘potvynis’ (la. tvans ‘tvaikas’); taip pat ir Frenkelis LEW 1149 (dar. plg. Sabaliauskas LKK VIII 88 t.). Deja, slavų žodžio geografija, fonetika (iš tvãnas lauktina *твон) ir semantika sunkiai suderinama su tokiu aiškinimu, žr. Būga RR I 412; patikimesnė jo paties vėliau duota etimologija, pagal kurią tie žodžiai tėra giminaičiai, tos pat šaknies veiksmažodžių nepriklausomi vediniai, žr. Būga RR II 639 t.
Šaltinis:
Urbutis 1969b, 154
Antraštė:
tvanas
Straipsnelis:
žr. pelkė
Šaltinis:
Черепанова 1973, 72
Antraštė:
tvãnas
Straipsnelis:
Slavų kalbose užfiksuota nemažai su vandeniu susijusių baltizmų: br. твань ‘klampi vieta, liūnas’, r. dial. (vak., pietvak. ir centr.), твань, dial. var. тваль, тванья, квань ‘klampi vieta, liūnas’; ukr. dial. твань, тваль ‘klampus, tirštas purvas upėje, pelkėje’ ← bl.; plg. lie. tvãnas, tvìnti, patvanỹs ‘laikotarpis po potvynio’, la. tvans ‘smarvė, dvokas’ (Лаучюте 1982, 40; kitaip – K. Būga, V. Urbutis).
Šaltinis:
Laučiūtė 2006, 456

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas