Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
užkurỹs
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте Ю., Словарь балт. в сл. яз., Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] uszkuris (p. 34) ‘žentas (uošvio namuose)’: 1594 (Jablonskis K., Lietuviški žodž. s. lie. raštinių kalboje., K., 1941) – užkurỹs ‘t. p.’.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
užkurỹs
Reikšmė:
antras vyras, atėjęs į našlės namus, preikšas; vyras, po vedybų nuėjęs gyventi į žmonos ūkį
Straipsnelis:
Jau K. Būga užkurį siejo su užkurti, reiškusiu ‘įtaisyti, įrengti’: ‘užkurỹs, etimologiškai imant, yra toksai vyras, kuris eina (teka) į užkùrtą ‘įtaisytą, įrengtą, gatavą’ ūkį’ (RR II 322). Tačiau J. Bretkūno biblijos vertimo rankraštyje užkurti randamas reikšme ‘imti, vesti (žmoną)’. Tuomet yra pagrindo manyti, kad užkurỹs yra išvestas kaip tik iš pastarąja reikšme seniau vartoto veiksmažodžio užkùrti.
Šaltinis:
Palionis 1966, 94
Antraštė:
užkurỹs
Reikšmė:
примак, зять
Straipsnelis:
žr. kurti
Šaltinis:
Каралюнас 1988-1996 (1997), 264

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas