Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ùbaldė
Straipsnelis:
žr. ublas
Šaltinis:
Otrębski 1966a, 59–60

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas