Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ùndrūzės
Straipsnelis:
ùndrūzės ‘apatinės kelnės’, plg. vok. Unterhose ‘t. p.’. Vokiškos kilmės žodis, plg. unter ‘po’ + Hose ‘kelnės’ (Kluge 807). Galimas daiktas, į lietuvių kalbą pateko per kuršininkų tarmę, plg. kuršinink. underūzes ‘t. p.’ (Pietsch 76, 78). Randamas vakarų žemaičių šnektoje (Vaičiulytė 123). [Vaičiulytė, Klaipėdos šnektos žodynas, VU diplominis darbas, vadovas dr. V. Vitkauskas, Vilnius, 1977; Pietsch, Fischerleben auf der Kurischen Nehrung, Berlin, 1982].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 112
Antraštė:
ùndrūzės
Straipsnelis:
ùndrūzės ‘apatinės kelnės’, plg. vok. Unterhose ‘t. p.’. Vokiškos kilmės žodis, plg. unter ‘po’ + Hose ‘kelnės’ (Kluge 807). Galimas daiktas, į lietuvių kalbą pateko per kuršininkų tarmę, plg. kuršinink. nderūzes ‘t. p.’ (Pietsch 76, 78). Randamas vakarų žemaičių šnektoje (Vaičiulytė 123). [Pietsch R., Fischerleben auf der Kurischen Nehrung, Berlin, 1982; Vaičiulytė O., Klaipėdos šnektos žodynas, VU diplominis darbas, vadovas dr. V. Vitkauskas, Vilnius, 1977].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas