Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ur̃gti
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne nemaža dalis žodžių aiškinami onomatopėjine kilme. Dėl daugumos jų nekyla abejonių, dažniausiai jais žymimos su triukšmu ir įvairiais garsais susijusios sąvokos, pvz., […] lie. ur̃gti, la. urkstēt […].
Šaltinis:
Karulis 1989, 117
Antraštė:
ur̃gti
Reikšmė:
knurren, brummen u. a.
Straipsnelis:
žr. urdinti
Šaltinis:
Karulis 1989, 117–120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas