Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vė́deras
Reikšmė:
viduriai, žarnos, skrandis
Straipsnelis:
weders (turbūt su wē- E. 122 ‘pilvas’, 132 ‘skrandis, skilvis’ : lie. vė́deras L Chr. 377₄₀ bei 378₄₂, la. vȩ̂dȩrs, s. i.udara-m ‘pilvas’, apie taižr. Walde Vrgl. Wrtb. I 190t. bei Būga KSn. 239.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 335
Antraštė:
vėderas
Straipsnelis:
žr. kataryti
Šaltinis:
Eckert 1969, 8
Antraštė:
vė́deras
Straipsnelis:
žr. vėdaras
Šaltinis:
Eckert 1969, 9

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas