Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vėdỹs
Reikšmė:
jaunikis
Straipsnelis:
žr. nauveda
Šaltinis:
Откупщиков 1963b, 99–100

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas