Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
va
Straipsnelis:
žr. ve
Šaltinis:
Rosinas 1982a, 39–42
Antraštė:
va
Straipsnelis:
…samplaikiniai ir suaugtiniai įvardžiai, kurių vienas komponentas, vartojamas tiek pat poziciškai, tiek prepoziciškai, yra veiksmažodžių, turinčių reikšmę ‘žiūrėti’ imperatyvo redukcijos rezultatas [Rosinas A. Blt 1981 17 1 39–43], plg.: va tas (vave ← *veizdi), vaĩtasva itas.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas