Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
váiskùs
Straipsnelis:
Lie. vaiskùs, váiskus ‘hell, klar’ iš *vaid-sk-, plg. véidas, iš-výdo.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas