Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vajóti
Reikšmė:
pędzać, ganiać
Straipsnelis:
žr. grajoti
Šaltinis:
Smoczyński 1989a, 22–24
Antraštė:
vajóti
Reikšmė:
‘vejoti’
Straipsnelis:
Oset. wajyn : wad/wajum : wad ‘bėgti, tekėti; papulti; išeiti’. Kilęs iš veiksmažodinio pagrindo *wī-, *wey- ‘vytis; persekioti’ ir pan. Iranėnų dirvoje plg. Pamyro v. par-wey- : par-wet ‘pasiekti’ [greičiau vāy- (Tomaschek), negu āp- (Morgenstierne)], Pamyro s. (kauzatyvas) way-ān-am ‘priversti ateiti’, sogdų *niwāy- (nw'y-) ‘eiti’ (‘… ein bestimmtes Gehtempo’: Henning, AJ XIV 469 išn. 490), av. vā(y)- ‘vyti, persekioti’, vātī- ‘persekiojimas’. Už iranėnų kalbų ribų: s. i. vī-, veti ‘pulti, krypti’¹ [¹ Kuiper (AO 1934 XII 240) čia priklauso s. i. vich-, vyach- ‘vyti’ (*wi-es-ko-). Hoffmann (Aufsätze II 463–464) siūlo analizuoti vi-cha, turėdamas omeny cha- ‘lupti odą’ (?)], lie. vejù, výti, vajóti, vajonè ‘bėgimo varžybos’, la. vajât ‘persekioti’, s. v. a. weidōn ‘persekioti’ ir pan., gr. ἵεμαι ‘skubėti, pulti’, het. huwā-, huwiya- ‘bėgti’ (Pokorny 1123–1124). Iš reikšmės ‘vytis; persekioti’ išsirutuliojo reikšmė ‘medžioklė; medžiotojas; karys’: sogdų w'ywk, pehlevi, partų w'ywg ‘medžiotojas’, sakų byaha-, s. ang. waot ‘medžioklė’, lo. venari ‘medžioti’, Pamyro m., i. wayina ‘medžioklė’, r. воин, война. Atkreipia dėmesį vienoda pabaiga -n- Pamyro, slavų, baltų (vajone) ir lotynų kalbose; apie tai žr.: CEU 139–140. – Reikšme ‘tekėti’ žr. dar agwian. Tomaschek 856. – Hübschmann. Oss. 30. – Миллер. Gr. 64. – Henning, AJ XV 175, išn. 4. – Bailey, BSOAS 1966 XXIX 522.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas