Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
valai̇̃
Straipsnelis:
(Autorius pateikia senuosius -n kamienus praslavų leksikoje). volsen- praslavų techninis terminas, atspindintis vilnos naudojimą audžiant ir žvejojant (plg. bulg. влас ‘vilnoniai siūlai’, trm. vlásnik ‘viršutinis moteriškas drabužis be rankovių’, vlások ‘audinys’; le. włosień ‘arklio plaukas’, lie. valai̇̃ ‘arklio uodegos plaukai, meškerė’. Senasis -n kamienas atsispindi le. włosień, r. trm. vólosén’ (CPНT).
Šaltinis:
Бернштейн 1974, 170
Antraštė:
valaĩ
Reikšmė:
arklio uodegos plaukai
Straipsnelis:
[Aptariama paveldėtoji iš ide slavų anatomijos leksika.] Sl. *volsъ ‘ploni minkšti siūlai, plaukai’ atitinka av. varesa-, s. persų vars, kurie turi priesasgą -s-. Tačiau yra ryt. sl. *vol-dь ‘plaukai’, taip pat lie. valaĩ ‘arklio uodegos plaukai’.
Šaltinis:
Herej-Szymańska 2000, 179

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas