Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãlas
Straipsnelis:
Pro-ide. *wol-, *w(o)l-k̑o-, *w(o)l-to, *welmen-/*welmno-. Liudijimai: s. i. vāla-vāra- (m.) ‘uodegos plaukai, šeriai…’, lie. vãlas (m.) ‘uodegos plaukas arklio; meškeriojimo siūlas’, av. varəsa ‘plaukai (vyrų ir gyvulių, ypač galv. plaukai’ [ir kt. pvz.] S. i. ir lie. rodo paprastus tematinius darinius, ide. *wólo- ‘uodegos plaukas (arklio)’.
Šaltinis:
Adams 1988, 77
Antraštė:
vãlas
Reikšmė:
arklio uodegos ašutas; meškerės dalis
Straipsnelis:
Viena vardažodinių rytų bl. *u̯ē̆l-/*u̯il- ‘sukti’, ‘velti (vilną)’, ‘ridenti’ (> ‘banguoti’, ‘kunkuliuoti’) vedinių – reiškiantys sukimo objektą, ‘kas gali būti sukama’, ‘kas susukta, suvelta’. Plg. pr. walis ‘branktas’, lie. vãlas ‘arklio uodegos ašutas; meškerės dalis’, la. velde ‘lietaus ar vėjo išguldyti javai’, lie. veldė ‘t. p.’ (LKŽ XVIII 603), lie. volė̃, vólas, la. vãls ‘prdalgys, kamuolys, gumulas’, lie. velė́na, la. ve̦̦lē̦na ir kt. Dar žr. vélti.
Šaltinis:
Kaukienė 2006, 384
Antraštė:
vãlas
Straipsnelis:
žr. kasa
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 23
Antraštė:
vãlas
Reikšmė:
horse-hair
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito a kamieno baritonai.] S. i. vā́ra- < *uol-o-. Lie. vãlas (a. p. 2) ‘horse-hair’ liudija tokį pat kirčiavimą (žr. Illič-Svityč).
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas