Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
valgis
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, žymintys sąvokas „valgis“, „maistas“, dažniausiai yra veiksmažodžiai, žym. „valgyti“, „maitintis“, „misti“ vediniai. Labai dažnai šie žodžiai etimologiškai siejami su sąvokomis: „gyvenimo priemonė“, „išsaugoti“, „saugus“, „išlaidos“, „davinys, dalis“ ir t. t. Kai kada tam tikro, dažniausiai vartojamo, maisto pavadinimas ilgainiui virsta maisto apskritai pavadinimu. Lie. valgis (dažn. vartojamas kaip ‘paruoštas, pagamintas maistas’) gimin. vilgyti, la. valgs ‘drėgnas, šlapias’, s.-kr. vlaga ‘drėgmė’, r. vologa ‘riebi sriuba; įvairūs skanėstai’. Semantinė raida: ‘drėgnas’ → ‘nesausas maistas; skanėstas’ → ‘maistas’. Dar plg. go. mats, s. ang. mete ir t. t. galbūt iš *mad-, matomos lo. madēre ‘būti šlapiam, drėgnam’, s. i. medas ‘riebus’.
Šaltinis:
Buck 1949, 329
Antraštė:
val̃gis
Straipsnelis:
žr. valgyti
Šaltinis:
Buck 1949, 328

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas