Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vartýti
Straipsnelis:
Pr. ainawārst ‘vieną kartą’ antrąją dalį plg. su pr. wartint ‘vartyti’, powartīsan, lie. vartýti, la. vā̀rtit, r. воротить ir pan. Ypač pažymėtinas lie. var̃stas.
Šaltinis:
Топоров ПЯ I, 60
Antraštė:
vartýti
Straipsnelis:
Oset. wærdyn : wærst|wærdun : wærst ‘volioti, ridenti’. Benveniste (Etudes 46) teigė, kad pagrindinė šio veiksmažodžio reikšmė ‘minkštinti; švelninti’ (‘rendre mou, souple, par pressions répétées’). Tai netikslu. Veliant vilna ne minkštinama, o standinama. Tiksliau būtų remtis šiam procesui būdingais voliojamais judesiais. Atitinkamas šios reikšmės germanų veiksmažodis s. ang. wealcan, vok. walken reiškia ‘ein rollendes, walzendes hin- und her- bewegen’ (Kluge-Götze 668). O tai aiškinantis oset. wærdyn be jokio pritempimo veda mus prie gerai žinomos iranėnų bazės *wart-, ide. *wert- ‘volioti; sukioti; sukinėti’. Pateiksime tik keletą atitikmenų: persų gardīdan “sukiotis’, Pamyro v. wert- ‘maišyti skalbinius’ (Morgenstierne, IIFL II 549; JA 1961, 244 išn. 46), sogdų *wart- žodyje prwrt- ‘sukiotis’, av. rarət- ‘sukioti’, s. i. vart-, vartati ‘sukiotis, suktis’, vartayati ‘priversti suktis’, s. sl. vratiti, r. вертеть, lie. vartýti, lo. vertere ir pan. (Pokorny 1156–1157). Ši gi bazė paliudyta ir kituose osetinų žodžiuose su skirtingais praverbais: æwwærdyn (iš *æm-wærdyn ← *ham-wart-) ‘minkyti’, ‘maskuoti’ (pvz., treniruojant arklį), nywærdyn (*ni-wart-) ‘muturiuoti; gaubti’, dig. læwærdun (*fra-wart-) ‘išmėtyti; sujaukti’ (? СОПам. II 104)¹ [¹ Čia priklauso ir awærdyn ‘gailėtis’ iš *ā-wart- (ИЭС I 86–87)]. Taip pat plg. vedinius wærdon ‘toks vežimas’, wærdæx ‘susuktas rimbas’.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ IV, 93
Antraštė:
vartýti
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos -ina- kauzatyvai su šaknies o vokalizmu.] […] Pr. wartin-t : *vert-; plg. lie. vartýti iter., taip pat intr. vartýti akimìs : trans. verčiù, ver̃sti, intr. virstù, virtaũ, vir̃sti (čia priklauso ir pr. wīrst) […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 184
Antraštė:
vartýti
Straipsnelis:
žr. klausyti
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 192

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas