Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
várvelis, var̃velis
Straipsnelis:
žr. varvalis
Šaltinis:
Urbutis 2002b, 277–282

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas