Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãsarinas, vasarìnas
Reikšmė:
vasarinis (apie javus); vasariškas; vasarodrungnis
Straipsnelis:
žr. kruvinas
Šaltinis:

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas