Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vãsaroti
Straipsnelis:
Lie. vãsaroti, -ja, -jo turi sen. reikšmę „sušilti (žiemą), darytis šiltai (apie pavasario saulę)“ (dėl jos plg. lie. vasaróšiltis, vasáršiltis, vasárdrungnis, vasar̃nas), kuri ne tik patvirtinama slovk. letný „kiek šiltas, šiltokas“, č. dial. letňo voda, bet ir r. dial. žodžiuose облетовать „sušildyti“ (Smolenskas), обле́тниться „(apie vandenį) apšilti, tapti vasariškam“ (Pskovas), ukr. лiтеплий „šiltokas“ (kurie atitinka tokius kompozitus kaip lie. vasaróšiltis, vasárdrungnis). Šiuos rezultatus patvirtina rusų kalbos istorija: s. sl. лѣтисино turėjo reikšmę „šiltas, šiltokas“. Darinių su šaknimi *lět- (plg. prasl. lěto- „vasara“ ir lie. vãsara) pasitaiko determinaciniuose posakiuose apie šiltoką vandenį.
Šaltinis:
Эккерт 1967, 63–65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas