Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vešė́ti
Straipsnelis:
Germ. wahs-ja- (wahs-a- ‘augti, didėti, wachsen’ (tranzityvinis ‘(pa)didinti, (pa)gausinti’) [go. wahsjan ‘wachsen, vermehren’, s. isl. vaxa ‘wachsen, zunehmen, entstehen’, s. ang. weaxan ‘wachsen, groß Werden’, s. fryzų waxa ‘t. p.’, s. saks. wahsan ‘t. p.’], be jokios abejonės, remiasi aiškiai suprantama veiksmažodžio (a)weq-s- ‘wachsen mehren’ šaknimi, kuri savo ruožtu yra aug- ‘mehren’ (plg. auk-a-) vedinys, plg. pamatinį balsių kaitos laipsnį: gr. ἀέξω ‘didinu, gausinu, skatinu, ugdau, augu’, s. i. vavakṣa ‘didinau, gausinau, mehrte’, kauz. vakṣáyati ‘läßt wachsen’. Galbūt čia (su kitokiu priebalsiu) [532] ir lie. vešė́ti ‘tarpiai augti, tarpti, klestėti’. Nykstamojo balsių kaitos laipsnio: gr. αὔξω, αὐξάνω ‘mehre, fordere, wachse’, lo. (H) auxilium ‘pagalba’, lie. (W) [W = žodžių reikšmės nėra akivaizdžiai susijusios, tačiau jų ryšys tikėtinas (reikšmės susiformavimas įsivaizduojamas ar patvirtinamas paralelių), pvz. s. sl. bьrati ‘rinkti, kaupti’: ide. bher- ‘nešti, atgabenti’) áukštas ‘hoch’, s. i. ukṣant, ukṣamāṇa ‘augantis’, toch. B auk- (A ok-) ‘užaugti, išaugti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 532–533
Antraštė:
vešė́ti
Reikšmė:
rosnąć szybko, bujnie
Straipsnelis:
žr. vaškas
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 348–349

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas