Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vedẽklis
Reikšmė:
jaunikis
Straipsnelis:
žr. nauveda
Šaltinis:
Откупщиков 1963b, 99–100
Antraštė:
vedẽklis
Straipsnelis:
Autorius, aiškindamas r. невеста kilmę, nurodo, kad jis kilęs iš ide. šaknies *u̯edh-, kurios tęsiniai daugelyje ide. kalbų turi reikšmę ‘vesti (nuotaką į namus)’. Plg. lie. vedù, vèsti, la. vedu, vest. Iš šios šaknies padaryti s. i. vadhū́ḥ, av. vaδū ‘nuotaka, jauna žmona’, lie. vedẽklis, vėdỹs ‘jaunikis’, la. vedama ‘nuotaka’, gr. ἔδνον ‘santuokinės dovanos, kraitis’, ang. wed ‘vesti, apvesdinti’ ir kt.
Šaltinis:
Откупщиков 1963b, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas