Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vištà
Straipsnelis:
‘Jotvingių’ aucum ‘gandras’ < auciem-? Jeigu taip, tipologiškai galima lyginti su lo. vista, lie. vištà, kurie tikriausiai iš ide. *u̯eik̑- : u̯ik̑- ‘Haus, Siedlung’ (Pokorny I, 1131). Vadinasi, vista ‘naminis paukštis’. Reikšme ‘kaimas’ vis- vartojama ir latvių toponimikoje Visagals.
Šaltinis:
Карулис 1985 (1987), 135
Antraštė:
višta
Straipsnelis:
Lie. vištà, la. vista giminiški s. i. viç- ‘namas’, gr. οἶκος ‘t. p.’, lie. vieš-pats pradinė reikšmė ‘namų ponas’. Galbūt višta pirminė reikšmė - ‘naminis (namų) paukštis’. Semantinė raida: ‘namai’ → ‘naminis paukštis’ → ‘višta’.
Šaltinis:
Buck 1949, 176
Antraštė:
vištà
Straipsnelis:
Gali būti, kad š žodyje vištà yra iš *, o ne iš *s, plg. alb. zog „paukštis“.
Šaltinis:
Hamp 1967b, 8
Antraštė:
vištà
Straipsnelis:
Lie. vištà, la. vista ‘Huhn, Henne’ sufiksu *-tā iš *u̯is-. Šią etimologiją neigė K. Būga (RR II 327). H. Petersonas lygino su s. i. viḥ, véḥ, av. viš ‘Vogel’ (H. Petersson, Baltisches und Slavisches, Lund-Leipzig, 1916, 79).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas