Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viešpatis
Straipsnelis:
Lie. viešpatis sudarytas iš viešlė) ir patis ‘viešės vyras, jos valdovas arba seniūnas’, s. i. viš-patiḥ ‘šeimininkas, bendruomenės galva’ [331], pr. vaispatin ‘viešpatis’. [338] Viešpatis – atskiros iki feodalinės lietuvių bendruomenės valdovas arba seniūnas [345]
Šaltinis:
Jurginis 1957, 331, 338, 345
Antraštė:
viešpatis
Reikšmė:
lord
Straipsnelis:
Bl. *vaiś-pati- m. / *-patnī f. > s. lie. viešpatis ‘lord’, viešpatni, viẽšpati, viẽšpatì ‘lady’; pr. waispattin ‘t. p.’ panašus į s. i. viśpáti- ‘lord of víś’, viśpátnī- ‘lady’, av. višpaiti- ‘lord, ruler of a village’. Analogiški dūrinių dėmenys *u̯ei̯k̑-/*u̯oi̯k̑-/*u̯ik̑- ‘village’ & poti- ‘lord’ / potniH₂ ‘lady’ matomi alb. zot ‘lord, head of the house’ < *u̯ik̑-potis, zonjë ‘lady, wife’ < *u̯ik̑-potniH₂ (plg. Huld 1984, 137, 136).
Šaltinis:
Blažek 2006, 515
Antraštė:
viešpatìs
Straipsnelis:
žr. ieškoti
Šaltinis:
Smoczyński 2006, 345
Antraštė:
viẽšpatis
Reikšmė:
Herr; Gott
Straipsnelis:
Go. weihs ‘Dorf, Weiler’, tematizuotas iš germ. *wīhiz-, veikiausiai kyla iš ide. *u̯éik̑-es- ‘Niederlassung’ (plg. ide. *u̯éik̑- ‘eingehen in, eintreten’), nors nėra atitikmenų, kurie rodytų seną s-kamieną: s. i. veśás- AV ‘Nachbar’ yra naujadaras, lo. vīlla ‘Landgut’ yra dviprasmiškas. Fraenkelis (LEW 1245t.) analizavo lie. viẽš-patis ‘Herr; Gott’ kaip *u̯eik̑-s-, bet pr. waispattin (< *u̯oik̑-) rodo, kad čia yra kontaminacija tarp *u̯ik̑-pot(i)- ir *u̯oik̑o- (lo. vīcus etc.).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 563–564

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas