Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
viekà
Reikšmė:
jėga
Straipsnelis:
žr. kiltis
Šaltinis:
Havlová 1966, 80–86
Antraštė:
viekà
Straipsnelis:
Sl. leksemos věkъ etimologija aiški: sl. leksema, sykiu su lie. viekà, viẽkas, isl. véig, véigr ‘jėga’ yra nomen actionis, pamatuotas veiksmažodžio šaknimi *veik-, reiškiančia įvairius jėgos pavartojimo būdus: lo. vincere ‘nugalėti’, s. air. fichid ‘kariauja’, go. weihan ‘kariautis, grumtis’, s. v. a. weigen ‘kankinti, kamuoti’, lie. veĩkti ‘dirbti’; *veik- tai išplėsta šaknis *vei- (reikšmė ta pati), kuri fiksuojama sl. vojь, vojevati, lo. vīs, s. i. vayas ‘jėga’.
Šaltinis:
Гавлова 1967 (1969), 38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas