Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vienodas
Straipsnelis:
Ypatybę žymintis įvardis lie. vienodas, la. vienāds, kuris tam tikruose kontekstuose turi reikšmę ‘toks pat’, padarytas su priesaga *-ād-.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 204
Antraštė:
vienódas
Straipsnelis:
Neaišku, ar la. tâds ‘toks’ < *tā́‘da-s, kâds ‘koks’ ir kitų šio tipo, kuriam atstovauja ir lie. vienódas (la. viênâds ‘t. p.’) < *véinā́‘da-s, pavyzdžių dėmuo yra prieveiksmiai *tā́ ‘taip’, *kā́ ‘kaip’, ar čia glūdi kuopinis kamienas *ta-h₂-. Antrasis dėmuo – veikiausiai nublukęs antrasis dūrinio sandas *-dʰh₁-ó- ‘padarytas’ (: *dʰeh₁- ‘daryti, statyti, dėti’; s. i. dhā-, lie. dė́ti, vok. tun ‘daryti’ ir kt.). Tuomet menamas *ta-h₂-dʰh₁-ó- reikštų ‘taip padarytas’.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 100
Antraštė:
vienódas
Straipsnelis:
žr. kitodas
Šaltinis:
Seržants 2003, 111–112

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas