Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vigrùs
Straipsnelis:
Ide. šaknis u̯eig- ‘greitas’ randama žodžiuose s. i. vejātē ‘greitėti’, vega- m. ‘virpėjimas, stiprus judėjimas, spūstis’, [32] av. vaēg- ‘vibruoti’, vaēga- m. ‘smūgis, kirtis’, n. persų vēxtān ‘mesti, sviesti’; išplėstuose lie. vigrùs, vi̇̀glas [Pokorny IEW 1130; Fraenkel LEW 1248].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 31–32
Antraštė:
vigrùs
Reikšmė:
vikrus
Straipsnelis:
žr. viglas
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 20
Antraštė:
vigrùs
Straipsnelis:
Lie. vigrùs sietinas su šaknimi *u̯ei̯g- ‘move’. Fraenkelis (LEW) lie. vigrùs sieja su vìglas, nors iš pradžių lie. vikrùs - vigrùs kaip ir viskù - vizgù jis teisingai laiko dubletais. Dar žr. vizgu
Šaltinis:
Milizia 2012, 367

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas