Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vikrùs
Straipsnelis:
žr. viekas
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 143–144
Antraštė:
vikrùs
Straipsnelis:
Germaniškoji upėvardžio Wigger [dešinysis šveicariškojo Aare intakas] prolytė yra f. *Wigrō iš būdvardžio *wigra- (su gramatiniu pokyčiu), prie kurio lie. vikrus prisišlieja visai taip, kaip lie. skudrus ‘vikrus’ šalia germ. FIN. *skutrō (Schutter). Germ. *wigra- priklauso kaip *wik-ró-s veiksmažodžiui go. weihan ‘kovoti’, s. ang., s. v. a. wîgan ‘kautis’, v. v. a. wîhen ‘silpninti’. Ide. šaknis yra *weik- ‘energingas, priešiškas jėgos pasireiškimas’ (IEW 1128 t.), su juo sietinas ir lo. vi-n-cō ‘nugaliu’. Čia sietinas su kitu balsių kaitos laipsniu ir tarpiniu balsiu prieš r- sufiksą s. v. a. weigir ‘išdidus’ šalia weigar ‘narsus’ (iš kur weigarôn ‘priešintis’ […]
Šaltinis:
Greule 1971, 44
Antraštė:
vikrùs
Straipsnelis:
Jotvingių wikruoti ‘gyventi’, plg. lie. vikrùs, vikruõlis, vikrė́ti.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 81
Antraštė:
vikrùs
Straipsnelis:
Lie. vikrùs - vigrùs kaip ir viskù - vizgù Fraenkelio teisingai laikomi dubletais, tiesa, vėliau lie. vikrùs Fraenkelio (LitEW) siejamas su veĩkti, kuris savo ruožtu siejamas su ide. *u̯ei̯k-. Milizia nuomone, vikrùs sietinas su šaknimi *u̯ei̯g-.
Šaltinis:
Milizia 2012, 367

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas