Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
virvė
Straipsnelis:
žr. virtinis
Šaltinis:
Collinder 1967, 182
Antraštė:
virvė̃
Straipsnelis:
[Pateikiami žodžiai, (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingi vien tik sl. ir bl. kalboms:] (lie. virvė̃ : r. вервь).
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 342
Antraštė:
virvė̃
Straipsnelis:
wirbe E. 314 ‘Seil, lynas, trosas’ : la. (kuršių?) virbe III (Kuldyga), lie. virvė̃, r. вервь ‘virvė’ ir kt. Žr. Walde Vrgl. Wrtb. I 263.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 338
Antraštė:
vir̃vė
Straipsnelis:
[Reduplikuotuose ide. kalbų vediniuose dažniausiai atrandame esant visą šaknį sudurtą su jos dalimi (pastaroji gali atsidurti tiek prieš, tiek po pilnosios šaknies:] Lie. ̃vė, taip pat virvė̃ ‘Seil Strick’, la. vìrve ‘t. p.’, s. sl. vrъvь f. ‘Strick’ < *virv(ir)- iš šaknies *u̯er : *u̯or- : *u̯r̥-: lie. vérti, vẽria, vė́rė ‘einfädeln (Zwirn in eine Nadel); schliessen oder öffnen von Türen’, s. sl. veriga ‘Kette’ ir verěja ‘Riegel’, le. wór‘Sack’ < *vorъ ir t. t.
Šaltinis:
Otrębski 1963a, 23
Antraštė:
vir̃vė
Straipsnelis:
Toch. B warñai, wärñai, postp. ‘pradedant…’. Ši forma yra senasis daiktavardžio *wärño (< *wärñyo), reiškiančio ‘pradžia’ acc. sg. Jis buvo padarytas iš veiksmažodžio *war- ir t. t. ‘pradėti’ senojo part. praet. su *-no-. Veiksmažodis atitinka gr. ἀείρω ‘kelti, pritvirtinti’< *ἀϝερ-ι̯ω (galbūt giminiškas taip pat su alb. vjer ‘kabinti, prikabinti’, lie. virvė̃, s. sl. obora ‘virvė’ ir t. t.). Dėl toch. B *wärn- (*warn- su ä́) < ide. *u̯r̥no-, kuriam galima iškelti tiek sąvoka ‘pritvirtinti’, tiek sąvoką ‘pakelti’, plg. lo. coepi ‘aš pradėjau’ < ‘aš ėmiausi’ (plg. lo. apere ‘surišti, pritvirtinti’ bei s. isl. hefja ‘pakelti (ir) pradėti’. Lyginimas su s. anglų worn, weorn ‘grupė, minia’ ir t. t. (Lidén, Studien toch. Sprachg. (1916) 29) buvo pagrįstas klaidingu B warñai vertimu (‘mit, zusammen mit’).
Šaltinis:
Windekens 1976, 546
Antraštė:
virvė
Straipsnelis:
Daugelyje kalbų įvairioms virvių rūšims (pagal būdą, storį) žymėti vartojami skirtingi žodžiai (ang. cable, hawser, rope, cord ir t. t.), dažnai plonesnei virvei žymėti vartojami deminutyvai (r. веревка, веревочка). Dažniausiai šios reikšmės daiktavardžiai siejami su žodžiais ‘rišti’, ‘lenkti’, ‘kilpa’, ‘vyti’, ‘siūlas’ ir t. t. Lie. virvė, la. virve, pr. wirbe, s. sl. vrŭvĭ, r. веревка giminiški vērens ‘siūlas’, lie. virtinis ‘sling’, apivaras, visi < ide. *wer-, galbūt tos pačios kaip ir *wer- ‘sukti, vyti’. Pradinė virvės reikšmė ‘susukta styga, špagatas; twisted cord’.
Šaltinis:
Buck 1949, 550

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas