Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
visada
Straipsnelis:
Ide. kalbos žodžiai, žymintys sąvoką ‘visados, visada’, labai dažnai susiję su žodžoiais, reiškiančiais ‘visas’, ‘laikas’ ‘vienas’, ‘kartu’. Lie. visada, visados, s. sl. vĭsegda, č. vždy, r. vsegda vediniai žodžių, reiškiančių ‘visas’, plg. lie. visas, la. viss, s. sl. vĭsĭ, č. vše ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 985
Antraštė:
visada
Straipsnelis:
Straipsnyje teigiama, kad latgaliečių patarmėje neteiktina leksema vīnmār, nes vartojama vysod, plg. lie. visada ‘vienmēr’.
Šaltinis:
Leikuma 1994, 24
Antraštė:
visada
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] visad < visada […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 96

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas