Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vóžti
Straipsnelis:
O. N. Trubačiovas atkreipė mano dėmesį, kad slov. vẹ́zniti ‘apversti’, povȇzniti (skledo) ‘apversti, pastatyti dugnu į viršų’, povȇzniti, podvȇznjeno turi artimus etimologinius atitikmenis bl. kalbose: lie. vóžti, la. vâzt ‘uždengti (dangčiu)’, ypatingai lie. pavožti (plg. slov. povẽzniti ‘apversti, padėti po apverstu indu’ (Niedermann-Senn-Salys-Brender III 713; Fraenkel 1275). Slov. Ir bl. leksemų semantika (pradinė reikšmė ‘vežti’) leidžia spėti, kad tarpinės grandys (‘judėti’ > ‘uždėti’ > ‘uždėti dangtį’ > ‘apversti’) yra išnykusios. Bl. leksikalizavo kamieną su šaknies o < *.
Šaltinis:
Куркина 1979 (1981), 25
Antraštė:
vožti
Straipsnelis:
žr. klausti
Šaltinis:
Smoczyński 2001, 159–160

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas