Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výtas
Straipsnelis:
[Štai gana ilgas toch. (B) žodžių, turinčių gale -ē, kuriems kitose kalbose nesunkiai randame etimologinius ekvivalentus, įrodančius, kad (B) nominatyvo -e kilo iš ide. *-o-s, sąrašas] Toch. B ite ‘voll’, atitinkantis, s. i. vītá- ‘verfolgt, beliebt, gern, genossen’, lie. výtas ‘verfolgt’, kilo iš ide. *u̯īto-s (žr. Van Windekens, Orbis 14, 116 ir toliau, kur taip pat rasite ir ‘voll’ reikšmės aiškinimą.)
Šaltinis:
Windekens 1966, 250
Antraštė:
výtas
Straipsnelis:
Toch. A ypie (taip pat ywie), B ite, nelinksniuojamas būdvardis ‘pilnas, visas’, su B itauñe ‘gausumas, įvykdymas’. Šį žodį reikia kildinti iš ide. *u̯īto-s (nom. sg. m.), kurį randame s. i. vītá- ‘stengiasi pasiekti, kas patinka’ (plg. véti ‘stengtis, pasiekti, persekioti, vytis’) ir lie. výtas (plg. vejù) taip pat yra giminiškas su gr. ἵεμαι ‘krypti, vesti į, trokšti, siekti ir t. t.’ Reikšmė ‘pilnas ir t. t.’ turi idėją ‘(per)sekioti, vytis; krypti, vesti į… ir t. t.’, plg. s. i. anvita-, part. praet. iš anu-i- ‘eiti paskui’ ir reiškiantį ‘palydėtas; užpildytas, pilnas’. Analogišką semantinę raidą žr. A ṣitsrāk ‘visiškai, visai’. Tuo tarpu kai B ite reguliariai tęsia ide. *u̯īto-s, tai A ypic, ywie, kur y- yra intensyvinis priešdėlis, rodo senąjį (antrinį) kamieną su *-ē(n) (nom. sg.; plg. Van Windekens, Orbis 15 (1966) 257 ir toliau). Dėl šio aiškinimo bendrų bruožų, plg. Van Windekens, Orbis 14 (1965) 116 ir toliau.
Šaltinis:
Windekens 1976, 607
Antraštė:
výtas
Straipsnelis:
žr. vyti
Šaltinis:
Chantraine DEG, 473

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas