Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
čežỹs
Reikšmė:
strazdas
Straipsnelis:
Iš Urbučio studijos matome dabartinę situaciją: tokių liaudiškų beveik tarminių onomatopėjinės formos žodžių kaip čežỹs (Fraenkel LEW, 71: s.v. čežė́ti ‘zwitschen’) arba trakšlỹs (Fraenkel LEW, 1109, s.v. trakšóti) negalima gretinti su strãzdas, kuris vis dėlto pirmiausia kaip pagrindinis strazdo pavadinimas yra paliudytas taip pat: la. strazds, pr. tresde, r. drozd, lo. turdus ir t. t. (Fraenkel LEW, 920; ME III 1083; Trautmann BSW, 450; Endzelin 226).
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas