Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
grū́džiu
Reikšmė:
raginu, įkalbinėju
Straipsnelis:
žr. graudus
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 208

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas