Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šaunùs
Straipsnelis:
*Ćaunas, plg. lie. šaũnas, šaunùs (4) ‘derb, tüchtig, schnell’ : lie. šáuti ‘schießen’, schnell laufen’, la. šaũt ‘t. p.’. Šaknis *k̂eu̯h-, plg. akūtą s.-kr. sȕlica, č. sudlice ‘Wurfspieß’ (‘metamoji ietis’).
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 182
Antraštė:
šaunùs
Straipsnelis:
žr. šaunas
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 182

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas