Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šešėlis
Straipsnelis:
Lie. šešėlis yra reduplikuota konstrukcija (reduplicated formation) su priesaga -lio; kilo iš šė-: sl. sěnĭ ‘šešėlis’, s. i. chāyā-, ‘t. p.’, av. *saya- (a-saya- ‘be šešėlio’) ir t. t. Visi jie < ide. *skāi-, *ski-, galbūt tos pačios šaknies kaip go. skeinan ‘šviesti’, s. sl. sijati ‘t. p.’; semantinis ryšys per ‘silpna šviesa’ ar ‘atspindys’. Plg. s. ang. scima ‘šešėlis, tamsa’ šalia scīma ‘šviesa, spindėjimas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 62, 63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas