Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šìkti
Reikšmė:
scheißen
Straipsnelis:
žr. geltas
Šaltinis:
Tischler 1990, 71
Antraštė:
šìkti
Reikšmė:
scheißen
Straipsnelis:
žr. geležis
Šaltinis:
Tischler 1990, 71
Antraštė:
ši̇̀kti
Straipsnelis:
[Otrębski J., Über die Vervollkommung der Forschungsmethoden in der indo-europäischen Sprachwissenschaft, LPosn. 9 (1963) Sp. 7-28]; tiesioginiai tokių formų su guturalinių kaita tęsiniai jam [Otrębskiui] yra vadinamieji reduplikaciniai dariniai kaip lie. ši̇̀kti ‘scheißen’, s. i. śakr̥t- ‘mėšlas’, s. i. śaknóti ‘pajėgia (vermag)’, śócati ‘šviečia’ […].
Šaltinis:
Tischler 1990, 71
Antraštė:
ši̇̀kti
Straipsnelis:
[Straipsnyje ‘Assibilation in Anatolian’ (Hethitisch und Indogermanisch, Innsbruck, 1979, p. 91 t.) F. Džozepsonas bergždžiai mėgina įrodyti het.-luvių kalboje egzistavus išplitusią asibiliaciją:] Vykusį sugretinimą – het. z/sakkar ‘išmatos, ekstrementai’ : gr. skṓr- F. Džozepsonas pavadina ‘not a happy one’ ir siūlo het. z/sakkar sieti su armėnų kʿakor, lie. šikti, s. i. śakr̥t.
Šaltinis:
Ševoroškin 1982, 211
Antraštė:
ši̇̀kti
Straipsnelis:
Gr. κóπρος fem. ‘mėšlas’ […]. Tematinis vedinys, iš senojo neutrum su *r/n, kuris išsaugotas s. i. śákr̥t, śákn-áḥ, plg. turbūt lie. ši̇̀kti. Vadinasi, atstatoma ide. *kekwr̥/n-, *kokwr̥/n-, plg. Benveniste, Origines, 9, Pokorny 544. Ar egzistuoja ryšys su σκώρ?
Šaltinis:
Chantraine DEG, 563
Antraštė:
*šikē
Straipsnelis:
Neįtikimos ar klaidingos K. Liukkoneno siūlomos suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. hiki ‘sweat’ < *šikē ‘shit’ – per didelis semantinis neatitikimas […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 183
Antraštė:
šìkti
Straipsnelis:
žr. gyvatas
Šaltinis:
Vijūnas 2009, 200

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas