Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šiùpena
Reikšmė:
pleiskana, bluzgana
Straipsnelis:
žr. šupienis, šipulys; atšaipa; šupienis; šieptis
Šaltinis:
Urbutis 1995a, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas