Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
švi̇̀sti
Straipsnelis:
[Jei leksemoje galime įžvelgti morfologinio archaizmo pėdsakų arba pastaroji turi etimologinių atitikmenų giminiškose kalbose, tai tokios lyties infiksas be abejo yra žilos senovės dalykas. Iš tokių etimologinių atitikmenų minėtini:] Lie. švintù : s. i. śvindate.
Šaltinis:
Puhvel 1960, 29
Antraštė:
svìsti
Straipsnelis:
žr. svita
Šaltinis:
Rimša 1977, 386
Antraštė:
švìsti
Reikšmė:
become light, light up
Straipsnelis:
[Aptariama Calando sistema. Calando sistemos būdvardžiai kartais randami šalia faktityvinių intarpinių prezensų, pvz.:] vid. i. śvíndate ‘shine’ Dhātup. (: śvitrá- ‘shining, white’) kyla iš nepaliudyto s. i. *śvinátti ‘make shiny, white’, plg. lie. švìsti, švintù ‘become light, light up’, r. bžn. sl. svьnuti ‘t. p.’.
Šaltinis:
Rau 2009, 144, 146

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas