Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žándas
Straipsnelis:
Bendraide. žodis armėnų cnawt, cnawti ‘žandikaulis, žandas, skruostas’.[Lit.: Hübschmann AG I 456 t.; Walde-Pokorny I 587; Walde-Hofmann I 590; 381 t.]. Dėl sufikso plg. Brugmann, Grdr. II² 1, 470: čia nurodomas di- kamienas kaip ir veiksmažodžiui cławt ‘stiebelis, šiaudelis, kotas’, kuris yra tolesnis darinys iš paprastojo cił ‘stiebelis, šiaudelis’. Šiuo pagrindu cnawt kildinamas iš *cin-aut (Hübschmann, Adjarian, Arm. Wurzelwörterbuch III 801 tt.). Kiti armėnų žodžio giminaičiai veikiausiai yra lie. žándas ‘Kinnbacke’, la. zuôds ‘smakras’, toliau – gr. γνάθος ‘žandikaulis’ ir maked. κάναδα· γνάθοι (plg. Hofmann, Makedonen, 52; Kretschmer, Glotta 22 (1934) 102). Daug toliau yra: s. i. hanuḥ‘žandikaulis’, gr. γένυς, lo. gena ‘žandas’, s. air. gin ‘burna’, go. kinnus ‘žandas’, s. v. a. chinni ‘smakras’, etc. Taigi tarp bendraide. giminaičių yra viena morfologinė bendra grupė – armėnų, bl., mak., gr.-, kurios požymis yra dantinio priebalsio išplėtinys ir kuri senovėje veikiausiai sudarė geografiškai uždarą sąjungą. Šioje grupėje artimiausias yra armėnų ir bl.: d- darinys kitaip nei th- darinys graikų kalboje.³² [³² Petersson, Heteroklisie, 171 t. armėnų cnawt norėtųsi kildinti iš um-aut: [44] *cun- tuomet būtų ide. *g̑ōn armėniškas refleksas, taigi pailgintojo laipsnio su o- atbalsiu (?Abtönung), o tuo tarpu lie. žodyje žándas tėra vien tik o- laipsnis. Plg. dėl šios problemos dar Feist³ 312.]
Šaltinis:
Solta 1960, 43–44
Antraštė:
žándas
Reikšmė:
Kinnbacke
Straipsnelis:
Dažna aiškiai etimologizuojama ide. šaknis neturi atitikmenų slavų kalbose. Pvz., ide. **ǵ(e/o)n H₂dʰ / **ǵenHu- ‘žandikaulis’: s. i. hánu etc. […]; lie. žándas ‘Kinnbacke’, la. zuôds ‘Kinn, scharfe Kante’ etc. […] [ir kiti ide. kalbų pavyzdžiai, cituojami iš Pokorny IEW].
Šaltinis:
Blažek 2009, 49
Antraštė:
žándas
Straipsnelis:
žr. oras
Šaltinis:
Olander 2009, 119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas