Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žemýna
Straipsnelis:
Pr. E 237 samy[n]e [Užrašyta: Samȳe, su diakritiniu ženklu, rodančiu, kad sutrumpintas intervokalinis n. Skaitymą samy[n]e, vietoje tradicinio samye[n] pagrindė Smoczyński 1986a, 174) – tuo faktu, kad sutrumpinimo ženklas ištęstas virš dviejų raidžių, o ne tik virš e] ‘пашня, нива’. Plg. lie. dial. žemýna ‘motina žemė’, lie. senovinis Žemýna ‘žemės deivė’; adj. žemi̇̀nė ‘iš žemės’.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 33

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas