Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
žipõnas
Reikšmė:
švarkas; puspaltis
Straipsnelis:
žr. jupkis
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 163
Antraštė:
žipõnas
Reikšmė:
sijonas
Straipsnelis:
žr. jupikas
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 93t.
Antraštė:
žipõnas
Straipsnelis:
žipõnas, žiupõnas, župõnas ‘švarkas; puspaltis’, plg. le. żupan, br. жупан ‘t. p.’ (Skardžius 1931, 248). Toks u supanašėjimas lietuvių tarmėse nėra retas dalykas, plg. žubérklas, žiubérklas, žirbéklas, žebérklas, žiupsnỹs, žipsnỹs; čiuprynà, čiprynà ‘galvos plaukai’ (< le. czupryna, br. чупрына) ir kt. (Urbutis, Baltų etimologiniai etiudai (1981) 125). Pavadinimas randamas ir kai kuriose kitose slavų kalbose, plg. r. жупан, ukr. жупан ‘t. p.’, č. župan ‘chalatas; durtinys’. Į slavų kalbas jis veikiausiai pateko iš italų kalbos, plg. it. giuppone, giubbone ‘vyriškas drabužis iš grubios medžiagos, palaidinis’, giuppa, giubba ‘švarkas; palaidinis’. Italai šį žodį gavo [163] iš arabų kalbos, plg. arabų gubba ‘viršutinis drabužis ilgomis rankovėmis’ (Borejszo 1990, 161; Sławski I 591; Fasmer II 66, IV 525; Machek 1968, 731; Kluge 1957, 333; Pfeifer 1993, 599–600; Dauzat 1954, 422). Į lenkų kalbą žodis atėjo XVI amžiuje, ir jau nuo to paties amžiaus šis drabužis fiksuojamas Lietuvos inventoriuose (LI 550 [47]). Raštų kalboje pavadinimas pasirodo XVII amžiaus viduryje (SD (3) 555). Aptinkamas beveik visose šnektose, išskyrus Žemaičius (DrskŽ 480, 481; Kulikauskienė 1990, 256, 263; Urbutis 1981, 125; At Pr 51 žemėl.). Pavadinimas pasitaiko ir kai kuriose latvių tarmėse, plg. la. zupāns, župāns ‘t. p.’, županas ‘skudurai’ (At Pr 51 žemėl.; ME IV 832). Borejszo, Nazwy ubiorów w języku polskim do roku 1600, Poznań, 1900. Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen … durchgesehen und ergänzt von W. Pfeifer, Berlin, 1993. Kulikauskienė „Vyrų drabužiai“ ir Miliuvienė „Moterų drabužiai“, – Kudirkos Naumiestis, Vilnius, 1990. At Pr – Istoriko-ėtnografičeskij atlas Pribaltiki. Odežda, Riga, 1986.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 162–163

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas