Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
akúotas
Straipsnelis:
žr. akstinas
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 71
Antraštė:
akúotas
Straipsnelis:
pr. ackons (akōns) E 277 ‘grane’ : lie. akúotas ir (jeigu iš ide. šaknies *ag- su veliariniu k) gr. ἄκαινα ‘geluonis, dyglys’, lo. acus, go. ahana ‘pelai’ ir kt. (iš Walde Pokorny I, 30).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 173
Antraštė:
akúotas
Straipsnelis:
žr. akstis
Šaltinis:
Karaliūnas 1974, 201–203
Antraštė:
akúotas
Straipsnelis:
žr. uoga
Šaltinis:
Schuster-Šewc 1975, 830–831
Antraštė:
akúotas
Straipsnelis:
[5 išnaša:] [o vietoje /ū/] galbūt ir pr. ackons E 277 ‘akuotas’, jei jis vestinas iš *akūns (lie. akúotas ‘t. p.’).
Šaltinis:
Smoczyński 1989b, 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas