Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
algóti
Reikšmė:
garsiai rėkti, šaukti, kalbėti; ką nors dainuoti, kviečiant susirinkti į vieną vietą; šaukti, vadinti
Straipsnelis:
Lie. algóti (iš Būgos žodyno) turi būti giminiškas su ryt. fryz. ulken ‘šaukti, rėkti’, šv. alken ‘pradėti urgzti, bambėti’ ir kt. (plg. Walde Pokorny I, 153); dėl reikšmės plg., pvz., lie. šaũkti ‘rėkti, garsiai kalbėti, vadinti’.
Šaltinis:
Endzelīns DI III (2), 340
Antraštė:
algoti
Reikšmė:
išlaikyti, algą mokėti
Straipsnelis:
Lie. algoti ‘išlaikyti, algą mokėti’ < la. algot [àlguôt] (plg. ir tarm. [àlgâtiês] ‘padieniui uždarbiauti’): algotialgůt, lůnét…; Miežinio žodyno žodis nėra tiesiogiai sietinas ne tik su kitokios semantikos lie. (iš dalies sen.) algóti, bet tikriausiai ir su ne visai patikimu Neselmano algóti ‘atlyginti’, nors Būga jį ir yra pateikęs kartu.
Šaltinis:
Urbutis 1995b, 7

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas