Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
angùs
Reikšmė:
träge, faul, schlaff
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne nemaža dalis žodžių aiškinami onomatopėjine kilme. Dėl daugumos jų nekyla abejonių, dažniausiai jais žymimos su triukšmu ir įvairiais garsais susijusios sąvokos […], tačiau kai tokią kilmę galima įžvelgti tik netiesiogiai, Fraenkelio pateikiami žodžių aiškinimai įvairuoja. Pvz., lie. angùs ‘träge, faul, schlaff’ ir la. īgns siejami su gr. ὁγκᾶσθαι ‘schreien, brüllen (vom Esel)’ ir todėl aiškinami kaip onomatopėjinės kilmės, tuo tarpu tokio aiškinimo nėra aprašant lie. šaũkti, la. saukt, kuriems kitose galima rasti atitinkamų vedinių iš šaknies ide. *kā̆u- ‘heulen’ – ji Pokorny’o traktuojama kaip „Schallwurzel“ (IEW 536).
Šaltinis:
Karulis 1989, 117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas