Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
apvalkas
Straipsnelis:
žr. vilkti
Šaltinis:
Matzenauer 2003, 37-38
Antraštė:
ãpvalkas
Straipsnelis:
[Aptariama indoeuropiečių šakninių daiktavardžių raida baltų kalbose]. Kai kurie baltų kalbų daiktavardžiai, kurie tradiciškai buvo kildinami iš ide. šakninių daiktavardžių, veikiausiai yra kitokios kilmės. Pvz., lie. ãpwalkas (K) ‘das Oberleder der Stiefel’ yra darinys iš veiksmažodžio vil̃kti ‘to drag, to pull, to dress, to clothe’, o ne iš ide. šakninio daiktavardžio *h₂u̯ólk- ‘furrow’ (plg. gr. *ἄ(ϝ)ολξ) tęsinys.
Šaltinis:
Larsson 2002, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas